• 5
  • 4
  • 1

Bác Sĩ Nguyễn Phúc Quảng và 5 điều đặc biệt

Bác Sĩ Nguyễn Phúc Quảng | Bác sĩ CK I Nguyễn Phúc Quảng – Chuyên khoa PTTM tại Hà Nội. BS. CK I. Nguyễn Phúc Quảng sinh năm 1980 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2004; sau đó theo học và hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo bác […]