• 0
  • 0
  • 0

Top 5 bức tượng đức mẹ đẹp nhất được sản xuất tại Việt Nam

Top 5 bức tượng đức mẹ đẹp nhất được sản xuất tại Việt Nam (số thứ tự trong bài viết chỉ mang tính chất liệt kê, không mang tính chất xếp hạng).

  • 1
  • 1
  • 0

Top 5 xưởng sản xuất Tượng Công Giáo lớn nhất Việt Nam

Tượng Công Giáo được sản xuất bằng nhiều những nguyên liệu khác nhau. Tại các xưởng sản xuất ở Việt Nam, Tượng có thể được làm bằng gỗ quý, đá quý, đá trắng, ngọc bích, polyresin, composite, thạch cao, gốm sứ,… rất nhiều những loại nguyên liệu khác nhau với giá thành khác nhau. Tại […]

  • 0
  • 0
  • 0

5 Nhà Thờ Công Giáo lớn nhất Việt Nam

Nhà Thờ Công Giáo là một công trình quan trọng của Người Công Giáo, Giáo Hội. Xét theo quy mô Nhà Thờ Công Giáo được sắp xếp từ: Vương Cung Thánh Đường -> Nhà Thờ Chính Tòa (hay Nhà Thờ Chánh Tòa) -> Đền Thánh -> Nhà Thờ Giáo Xứ, Nhà Thờ Giáo Họ -> […]