• 1
  • 1
  • 0

5 sàn giao dịch tiền điện tử lớn và uy tín nhất thế giới

Tiền ảo, Tiền Điện Tử, Tiền Mã Hóa … là một chủ thể có nhiều tên gọi, sau đây gọi là Tiền Điện Tử. Chúng là một dạng TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ. Tài sản này không được tạo ra bởi chính phủ, cũng chưa chính thức được chính phủ nước nào công nhận. Loại […]