Dưới đây là một số định nghĩa về các công nghệ in 3D phổ biến

In 3D sử dụng phương pháp kết nối lớp

Đây là phương pháp phổ biến nhất trong in 3D, nơi các lớp vật liệu được đặt lên nhau một cách liên tục để tạo thành một đối tượng 3D. Các công nghệ in 3D sử dụng phương pháp kết nối lớp bao gồm Fused Filament Fabrication (FFF) hoặc còn gọi là Fused Deposition Modeling (FDM), Stereolithography (SLA) và Digital Light Processing (DLP).

In 3D sử dụng phương pháp kết nối hạt

Phương pháp này sử dụng các hạt vật liệu được liên kết lại với nhau bằng nhiệt độ hoặc các chất kết dính khác để tạo thành đối tượng 3D. Các công nghệ in 3D sử dụng phương pháp kết nối hạt bao gồm Selective Laser Sintering (SLS) và Multi Jet Fusion (MJF).

In 3D sử dụng phương pháp kết nối lỏng

Phương pháp này sử dụng chất lỏng đóng vai trò là nguồn vật liệu để định hình đối tượng 3D. Các công nghệ in 3D sử dụng phương pháp kết nối lỏng bao gồm Stereolithography (SLA), Digital Light Processing (DLP) và Continuous Liquid Interface Production (CLIP).

In 3D sử dụng phương pháp kết nối bột

Phương pháp này sử dụng bột vật liệu để định hình đối tượng 3D bằng cách nối các hạt bột lại với nhau. Công nghệ in 3D sử dụng phương pháp kết nối bột phổ biến nhất là Selective Laser Melting (SLM) và Electron Beam Melting (EBM).
Các công nghệ in 3D liên tục được phát triển và cải tiến, mang lại nhiều tiềm năng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, y tế, nghệ thuật, kiến trúc và nhiều ngành công nghiệp khác.

XEM THÊM

0 bình luận